Adviseur Management Development/ Ontwikkeladviseur 32 u p/w

Utrecht 32 u p/w HBO
Swoosh-headers

Functieomschrijving

De opdracht is tweeledig:

 1. Realiseren van een passend trainingsaanbod: samen met de Politieacademie inrichten van een passend trainingsaanbod voor operationeel leidinggevenden, aansluitend op de gesignaleerde behoefte uit de MD-schouw. De pilot hiervan organiseren in samenwerking en ondersteunend aan een werkgroep, de training evalueren en adviseren over het voortzetten hiervan voor de overige leidinggevenden van de LE's.  
 2. Deelname MD-schouwcommissies: ondersteunen van het management development schouwproces van leidinggevenden (± 100) van de twee Landelijke Eenheden: Landelijke Opsporing en Interventies en Landelijke Expertise en Operaties, deelname aan de MD-schouwcommissie, hierbij advisering over individuele leiderschapsontwikkeling en verslaglegging van het ontwikkelgerichte advies van de commissie. 
Achtergrond:
De medewerkers van de Landelijke Eenheden (LE's) werken, samen met de regionale eenheden, met veel inzet, grote toewijding en professionaliteit om Nederland veiliger te maken. Daarbij worden aansprekende operationele resultaten geboekt die in binnen- en buitenland zeer worden gewaardeerd. Maar er waren ook signalen van onvrede, spanningen en
grote knelpunten bij verschillende afdelingen van de LE's naar buiten gekomen. Tegen deze achtergrond heeft de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) in 2022 een adviescommissie voor de LE ingesteld, de commissie Schneiders. De opdracht voor deze commissie luidde de minister te adviseren over verbeteringen en de noodzaak van herpositionering van de LE in
het huidige politiebestel. Een ingreep in de organisatie kan alleen lukken in combinatie met gelijktijdige ontwikkelingen in leiderschap en medewerkerschap die leiden tot voelbare verbeteringen. De MD-schouw van zittende leidinggevenden is onderdeel van de leiderschapsontwikkeling (een advies van de commissie Schneiders die de Minister van J&V heeft overgenomen). De uitvoering van de MD-schouw is gestart in mei 2023 met het MD-schouwproces van de strategisch leidinggevenden.
Let op: thuiswerken is slechts beperkt mogelijk.

Doelstelling
Beoogd resultaat: Realiseren van een gedragen trainingsaanbod door de Politieacademie voor operationeel leidinggevenden van de LE's n.a.v. de behoeftestelling in de MD-schouw.
Tijdige en ontwikkelingsgerichte feedforward advies en verslaglegging n.a.v. MD-schouwgesprekken met leidinggevenden.

Verantwoordelijkheden

 • Je maakt afspraken over opbouw en inzet trainingsprogramma voor de leidinggevenden van de LE's met de Politieacademie. Stemt dit af met de opdrachtgever en draagt organisatorisch bij aan de realisatie van de trainingen.
 • Je neemt deel aan de schouwcommissiegesprekken met de operationeel leidinggevenden (±160 in totaal).
 • Na de gesprekken stel je in afstemming met de commissieleden ontwikkelingsgerichte feed forward adviezen op.
Contacten
 • Politieacademie en werkgroep.
 • Deelnemers MD-schouwcommissies.
 • Leidinggevenden en medewerkers van de Landelijke Eenheden, medewerkers van HRM (loopbaan-, MD- en HR-adviseurs),
 • Partijen die een rol spelen in de uitvoering van de schouw of die dit monitoren, projectleider uitvoering MD-schouwproces.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt een volwaardig, erkend en afgerond diploma op minimaal HBO niveau ((NLQF 6) in de afstudeerrichting HRM, verandermanagement, HRD of toegepaste psychologie.
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het voeren van gesprekken en coaching op het gebied van leiderschapsontwikkeling, het adviseren en schriftelijk vastleggen van een ontwikkelgesprekken en -advies van een commissie.
 • Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met het vormgeven van leiderschapsprogramma's.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt werkervaring in een politiek bestuurlijke context.
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan in een soortgelijke functie/opdracht.
 • Je hebt een volwaardig, erkend en afgerond diploma op minimaal HBO niveau ((NLQF 6) in de afstudeerrichting HRM, verandermanagement, HRD of toegepaste psychologie aangevuld met relevante trainingen / cursussen.
Competenties:

 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Coachen
 • Creativiteit
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Sociale vaardigheid
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Flexibiliteit

Begint jouw trail hier?
Reageer direct
In het kort


Referentienummer 2024-03920
Locatie Driebergen
Startdatum 2 september 2024
Einddatum 28 februari 2025
Optie op verlenging Ja
Uren per week 32 u p/w

Sluitingsdatum 19 juni 2024 06:00

Kan ik je op weg helpen?

Kevin Stakenburg

k.stakenburg@bluetrail.nl
+31 (0)6 184 204 30
Whatsapp mij

Begint jouw trail hier?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Swoosh-CTA

Discover your BlueTrail

Onze weg naar jouw nieuwe carrière

Bluetrail-nieuws-2

Snelle respons en opvolging

Nadat jij op een opdracht hebt gereageerd, nemen wij binnen 24 uur contact met jou op en behandelen we jouw reactie.

Bluetrail-nieuws-1

Persoonlijk contact

We gaan met jou in gesprek. Wij kijken niet alleen naar je kennis en werkervaring, maar vooral naar jou als persoon. Dit is voor zowel de professional als de opdrachtgever belangrijk, wij willen de juiste match maken! Als we eenmaal de juiste match hebben gevonden, dan begint jouw BlueTrail en stellen we je voor aan de opdrachtgever!

Bluetrail-nieuws-3

Match en uitwerking

Bij een succesvolle match worden de contracten opgesteld. Door middel van innovaties en digitalisering proberen wij dit proces zo kort mogelijk te maken. Zo kun jij doen waar je goed in bent, terwijl wij zorgen voor alle administratie!

Bluetrail-nieuws-4

Heldere communicatie en ontzorging

Ook tijdens jouw opdracht staan wij altijd voor je klaar. Onze fieldmanagers zorgen er persoonlijk voor dan alles succesvol verloopt!

Swoosh-footer (1)

Follow our trail